หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น สมยศ เชื้อไทย

฿240.00

หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น สมยศ เชื้อไทย
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162699115
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 308
ขนาด : 14.5 X 21 
พิมพ์ครั้งที่ 14 : มิถุนายน 2563

รายละเอียด

หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น สมยศ เชื้อไทย
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162699115
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 308
ขนาด : 14.5 X 21 
พิมพ์ครั้งที่ 14 : มิถุนายน 2563

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาคหนึ่ง ลักษณะกฎหมายมหาชน

ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 1 การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
บทที่ 2 ประโยชน์มหาชน
บทที่ 3 กฎหมายมหาชนในรัฐสมัยใหม่
บทที่ 4 การแบ่งแยกสาขาของกฎหมายมหาชน
ภาคสอง  ลักษณะกฎหมายมหาชน
ข้อความเบื้องต้น
หมวด 1 รัฐ : พิเคราะห์ในแง่ประวัติศาสตร์
บทที่ 1 การอุบัติขึ้นและวิวัฒนาการของรัฐ
บทที่ 2 รัฐสมัยใหม่
ภาคสาม  การจัดระเบียบองค์กรของรัฐ
บทที่ 1 ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ
บทที่ 2 องค์กรรัฐ
บทที่ 3 การกระทำของรัฐ
ภาคสี่  การกระทำทางปกครอง
บทที่ 1 การใช้กฎหมายและดุลยพินิจทางปกครอง
บทที่ 2 นิติกรรมทางปกครอง