ลอว์ อิน บุ๊ค ดอท คอม คลังหนังสือกฎหมายชีทสรุปเตรียมสอบ Online 24 ชม. Lawinbook.com ร้านหนังสือกฎหมาย Online 24 ชม.
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

EMS

มี 89 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์

คำอธิบายกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย รศ. มานิตย์ จุมปา รหัสสินค้า LIB1018

คำอธิบายกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
รศ. มานิตย์ จุมปา
210 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ราคา: 210 บาท
รายละเอียด

คำอธิบายกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ. มานิตย์ จุมปา
รหัสแท่ง: 9789740327882
ISBN: 978-974-03-2788-2
จำนวนหน้า: 528 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2554
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: สิบหกหน้ายกพิเศษ
ราคาปก: 210 บาท

เนื้อหาโดยย่อ

คำอธิบายกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เป็นการอธิบายกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ (Products Liability Law หรือ PL Law) ที่มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยกฎหมายนี้มีสาระสำคัญในการกำหนดความรับผิดของผู้ประกอบการในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าตามหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด (strict liabiltiy) อันทำให้ผู้เสียหายที่จะฟ้องร้องให้ผู้ประกอบการรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้านั้นไม่ต้องพิสูจน์ถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการ อีกทั้งในเรื่องค่าสินไหมทดแทนนั้น นอกจากผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายลักษณะละเมิดแล้ว กฎหมายยังได้กำหนดค่าเสียหายอีก ๒ ประเภทที่ผู้เสียหายสามารถเรียกได้เพิ่มเติม คือ ค่าเสียหายสำหรับความเสียหายต่อจิตใจ และค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ (punitive damage)
ลำดับในการอธิบายเป็นการอธิบายเนื้อหาเริ่มด้วยการปูพื้นเกี่ยวกับกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ ในเชิงประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ตลอดจนเหตุผลความจำเป็นในการตรา ความเป็นมา และภาพรวมของพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑ หลังจากนั้นได้เริ่มอธิบายเนื้อหาของกฎหมายไล่เรียงตามบทมาตรา โดยชื่อบทมาตราจะตรงกับเลขที่ของบทที่เป็นการอธิบายเนื้อหาของมาตรานั้น ในเนื้อหาแต่ละส่วนจะอธิบายตัวบทกฎหมาย เจตนารมณ์ของกฎหมาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาของศาลไทยในคดีละเมิดเพื่อเทียบเคียงให้เห็นภาพ ตลอดจนได้ยกตัวอย่างคดีความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่าง แล้ววิเคราะห์ว่าหากคดีเหล่านั้นเกิดขึ้นภายใต้กฎหมายไทยผลน่าจะออกมาในทิศทางใด เพื่อทำให้เห็นภาพของกฎหมายไทยได้ชัดเจนขึ้น
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ads book

check1

เพิ่มเพื่อน

line

 

 LINE ID : lawinbook

add

Line QR59 

ems1 title

EMS