ลอว์ อิน บุ๊ค ดอท คอม คลังหนังสือกฎหมายชีทสรุปเตรียมสอบ Online 24 ชม. Lawinbook.com ร้านหนังสือกฎหมาย Online 24 ชม.
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

EMS

มี 77 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

  • ChesterFatry

ตำราคำอธิบายกฎหมาย

1412749108

"คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์

350 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ราคา: 350 บาท
LIB1275 +
12386617_1661802737411779_319634420_n

"คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ให้ (ฉบับปรับปรุง) ศ.วิษณุ เครืองาม

340 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 340 ลดเหลือ: 306 บาท
ส่วนลด: -34 บาท
LIB1274 +
1447837048

"คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาและอายุความ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

280 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 280 ลดเหลือ: 255 บาท
ส่วนลด: -25 บาท
LIB1268 +
1447137572

"ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ อ.อานนท์ มาเม้า

300 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 300 ลดเหลือ: 270 บาท
ส่วนลด: -30 บาท
LIB1267 +
12415-5

"คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขล่าสุด ปี 2558

390 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 390 ลดเหลือ: 355 บาท
ส่วนลด: -35 บาท
LIB0088 +
1448349865

"คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม

500 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 500 ลดเหลือ: 455 บาท
ส่วนลด: -45 บาท
LIB1261 +
1435559552

"คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม

330 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 330 ลดเหลือ: 300 บาท
ส่วนลด: -30 บาท
LIB1260 +
1442996392

"ทางเลือกในการระงับข้อพิพาท : การเจรจา การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ รศ.ดร.อนันต์ จันทรโอภากร

250 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 250 ลดเหลือ: 225 บาท
ส่วนลด: -25 บาท
LIB1259 +
111615-4

"วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค อ.สุพิศ ปราณีตพลกรัง

170 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 170 ลดเหลือ: 160 บาท
ส่วนลด: -10 บาท
LIB1245 +
111615-3

"คำอธิบาย ป.วิ.พ. การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (ส่วนที่แก้ไขใหม่ พ.ศ. 2558) .

160 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 160 ลดเหลือ: 152 บาท
ส่วนลด: -8 บาท
LIB1244 +
1447395452

"กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจำคุก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

290 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 290 ลดเหลือ: 265 บาท
ส่วนลด: -25 บาท
LIB1242 +
1446611686

"หลักกฎหมายมรดก ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

260 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 260 ลดเหลือ: 220 บาท
ส่วนลด: -40 บาท
LIB1237 +
11815-2

"ย่อหลักกฎหมายครอบครัว ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

195 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ราคา: 195 บาท
LIB1236 +
1445226958

"กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

250 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 250 ลดเหลือ: 225 บาท
ส่วนลด: -25 บาท
LIB1230 +
291015-3

"คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ พิมพ์ครั้งที่ 8 ปี 2557

440 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 440 ลดเหลือ: 300 บาท
ส่วนลด: -140 บาท
LIB1228 +
291015-2

"คำอธิบาย กม.การค้าระหว่างประเทศ อ.ชวลิต อัตถศาสตร์ ปรับปรุงปี 2558

180 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 180 ลดเหลือ: 170 บาท
ส่วนลด: -10 บาท
LIB1227 +
862016-06

"คำอธิบายกฎหมาย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ อ.ปัญญา ถนอมรอด พิมพ์ครั้งที่ 11 ปี 2559

280 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 280 ลดเหลือ: 252 บาท
ส่วนลด: -28 บาท
LIB1226 +
1456468366

"อธิบายศัพท์นิติกรรม-สัญญา ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

90 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 90 ลดเหลือ: 85 บาท
ส่วนลด: -5 บาท
LIB1220 +
221015-1

"คำอธิบายหลักกฎหมายบัญชีเดินสะพัด อ.ธนวัฒ พิสิฐจินดา

90 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ราคา: 90 บาท
LIB1215 +
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ads book

check1

เพิ่มเพื่อน

line

 

 LINE ID : lawinbook

add

Line QR59 

ems1 title

EMS